Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Üçlü negatif meme kanserinde hasta yolculuğu araştırmasının sonuçları açıklandı

Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu araştırmasının sonuçlarını  Kanser Savaşçıları Derneği, düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık olarak her 6 ölümden biri, Türkiye’de ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşiyor. Meme kanseri, dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olup, üçlü negatif meme kanseri genç kadınları hedef alması nedeniyle özellikle dikkat çekiyor.

negatif

ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ

üçlü negatif meme kanseri tanısı alan bireylerin tanı ve tedavi sürecinde yaşadığı sorunları ve ihtiyaçları belirlemek ve bu sorunlara çözümler üretmek amacıyla bilimsel bir araştırma Kanser Savaşçıları Derneği, başlattı. Araştırma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Sert tarafından yürütüldü.

Dernek Başkanı Belma Kurdoğlu Akgün, araştırmanın amacını şu sözlerle ifade etti: “Kanser Savaşçıları Derneği olarak, eğitim, farkındalık ve psikolojik destek konusunda projelere imza atıyoruz. Hasta Yolculuğu araştırması da bunun bir parçası. Bu araştırmanın, kanserle ilgili hasta olsun olmasın toplumda farkındalık yaratacağına inanıyoruz.”

negatif

ARAŞTIRMA BULGULARI

Toplantıda araştırmaya ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Gürkan Sert, üçlü negatif meme kanseri tanısı alan hastalarla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler hakkında bilgi verdi. Sert, “Hastaların tanı alma ve tedavi süreçlerinde önemli bilgi eksiklikleri bulunduğunu ve bu süreçlerin hastanın ve ailesinin yaşamında zorluklara neden olduğunu belirledik,” dedi.

  • Tanı Süreci: Hastalar genellikle tesadüfen ellerine kitle gelmesi nedeniyle tanı almak için başvurmakta. Başvurulan sağlık kurumuna göre tanı alma süreleri değişkenlik göstermekte.
  • Tedavi Süreci: Tedavinin başlamasıyla birlikte hastalar kemoterapi sürecinde güçlük/ağrı, halsizlik, beslenme sorunları ve psikolojik sorunlar yaşayabiliyor.
  • Maddi Zorluklar: Hastalığın her evresinde hastayı ve yakınlarını doğrudan etkileyen maddi zorluklar yaşanmakta.
  • Bilgilendirme Eksiklikleri: Tanı ve tedavi hakkındaki bilgi eksiklikleri, hastalarda kaygı ve endişeleri artırmakta.
  • Fertilite Kararları: Genç yaştaki hastalarda doğurganlık (fertilite) korunması için hızlı karar verme zorunluluğu önem taşımakta.

negatif

ÜÇLÜ NEGATİF MEME KANSERİNE DAİR BİLİNÇLENME

Kanser Savaşçıları Derneği’nin “Hasta Yolculuğu” konusundaki araştırmasının özellikle üçlü negatif meme kanseri farkındalığı adına önemine dikkat çeken İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez, “Üçlü negatif meme kanseri (TNBC), diğer meme kanseri tiplerinden hastalık seyri ve tedavi yanıtı açısından farklılıklar gösterir,” dedi.

negatif

Sönmez, TNBC’nin genç kadınlarda görülme oranının yüksek olduğunu ve bu hastaların yenilikçi tedavi seçeneklerine hızlı erişiminin önemini vurguladı. Ayrıca, hastaların sosyal medya kaynaklarından tedavi yöntemleri aramasının olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirtti. (HABER MERKEZİ)