Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Çocuk ileri yaşam desteği eğitimi Elazığ’da düzenlendi

 Çocuk ileri yaşam desteği eğitimi Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlendi. Bu önemli eğitim programı, sağlık çalışanlarının çocuklarda acil durumlarda daha etkin müdahalede bulunmalarını amaçlamaktadır.

çocuk

ÇOCUK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL PROGRAM

Eğitim Detayları ve Katılımcılar

İl Sağlık Müdürlüğü 112 eğitim salonunda gerçekleştirilen programa toplam 11 eğitmen ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği çeşitli birimlerinde görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Bu eğitim, ilk kez düzenlenmiş olup, 112 personelinin bilgi ve becerilerinin artırılmasına yöneliktir.

çocuk

Eğitim sırasında katılımcılara bebek ve çocuklarda acil olgu ve şok yönetimi, acil vaka simülasyonu, arrest ve nöbet yönetimi ritimleri gibi konularda teorik ve pratik olmak üzere çeşitli bilgiler aktarıldı.

Eğitim sonunda katılımcılar teorik ve pratik sınavlara tabi tutuldu ve başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi takdim edildi. Program, başarılı bir şekilde sona erdi, ancak sağlık çalışanlarının sürekli eğitim ihtiyacı devam etmektedir. (İHA)